Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000256499".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 4
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 08-04-1963
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 7159
Eindpagina 4
Identifier 0000256499
Omschrijving BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, Toelichtende nota
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1962-1963 kamerstuknummer 7159 ondernummer 1
Ondernummer 1
Ondertekening De Minister van Buitenlandse Zaken
Ondertekening De Minister van Buitenlandse Zaken
Ondertekening De Minister van Economische Zaken
Ondertekening De Staatssecretaris van Financiën
Ondertekening De Vice-Minister-President
Ondertekening H.A. KORTHALS
Ondertekening J. LUNS
Ondertekening J. LUNS
Ondertekening J.W. DE POUS
Ondertekening VAN DEN BERGE
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rijkswetnummer R339
Taal nl
Titel Overeenkomst, op 13 november 1962 te Brussel gesloten, tot wijziging van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ten einde de bijzondere associatieregeling van het vierde deel van het Verdrag op de Nederlandse Antillen van toepassing te doen zijn
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19621963/0000256499/1/pdf/SGD_19621963_0000673.pdf
Vergaderjaar 1962-1963
Wijzigingsdatum 01-06-2020