Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000250738".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 1
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 12-10-1964
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 7832
Identifier 0000250738
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1964-1965 kamerstuknummer 7832 ondernummer 1
Omschrijving KONINKLIJKE BOODSCHAP
Ondernummer 1
Ondertekening JULIANA
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rijkswetnummer R435
Taal nl
Titel Goedkeuring van het op 5 oktober 1961 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten, met bijlage
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19641965/0000250738/1/pdf/SGD_19641965_0001707.pdf
Vergaderjaar 1964-1965
Wijzigingsdatum 01-06-2020