Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000241064".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 2
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 11-06-1968
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 9634
Eindpagina 2
Identifier 0000241064
Omschrijving BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, Toelichtende nota
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1967-1968 kamerstuknummer 9634 ondernummer 1
Ondernummer 1
Ondertekening De Minister van Buitenlandse Zaken
Ondertekening De Minister van Buitenlandse Zaken
Ondertekening De Minister van Economische Zaken
Ondertekening De Minister van Landbouw en Visserij
Ondertekening De Staatssecretaris van Financiën
Ondertekening F.H.M. GRAPPERHAUS
Ondertekening J. LUNS
Ondertekening J. LUNS
Ondertekening L. DE BLOCK
Ondertekening P.J. LARDINOIS
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Taal nl
Titel Zesendertigste Aanvullend Protocol bij het op 25 juli 1958 te Brussel ondertekende Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg tot vaststelling van een nieuw tarief van invoerrechten, op 20 december 1967 te Brussel tot stand gekomen
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19671968/0000241064/1/pdf/SGD_19671968_0003435.pdf
Vergaderjaar 1967-1968
Wijzigingsdatum 01-06-2020