Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000240710".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 1
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 20-03-1968
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 9535
Identifier 0000240710
Omschrijving BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1967-1968 kamerstuknummer 9535 ondernummer 1
Ondernummer 1
Ondertekening De Minister van Buitenlandse Zaken
Ondertekening J. LUNS
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Taal nl
Titel Zesendertigste Aanvullend Protocol, op 20 december 1967 te Brussel tot stand gekomen, bij het op 25 juli 1958 te Brussel ondertekende Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden, het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg tot vaststelling van een nieuw tarief van invoerrechten
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19671968/0000240710/1/pdf/SGD_19671968_0003113.pdf
Vergaderjaar 1967-1968
Wijzigingsdatum 01-06-2020