Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000231501".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 1
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 05-12-1969
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 10450
Identifier 0000231501
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1969-1970 kamerstuknummer 10450 ondernummer 1
Omschrijving KONINKLIJKE BOODSCHAP
Ondernummer 1
Ondertekening JULIANA
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rijkswetnummer R719
Taal nl
Titel Goedkeuring van het op 5 oktober 1961 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag betreffende de bevoegdheid der autoriteiten en de toepasselijke wet inzake de bescherming van minderjarigen
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19691970/0000231501/1/pdf/SGD_19691970_0003756.pdf
Vergaderjaar 1969-1970
Wijzigingsdatum 01-06-2020