Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000220793".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 3
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 11594
Eindpagina 5
Identifier 0000220793
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1971-1972 kamerstuknummer 11594 ondernummer 3
Omschrijving MEMORIE VAN TOELICHTING
Ondernummer 3
Ondertekening De Minister van Buitenlandse Zaken
Ondertekening De Minister van Economische Zaken
Ondertekening De Minister van Justitie a.i.
Ondertekening H. LANGMAN
Ondertekening N. SCHMELZER
Ondertekening W/J/ GEERTSEMA
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 3
Taal nl
Titel Goedkeuring van: 1. Het op 25 oktober 1966 te Brussel tot stand gekomen Benelux-Verdrag inzake Tekeningen of Modellen, met Bijlage; 2. De op 6 november 1925 te 's-Gravenhage gesloten schikking betreffende het internationaal dépôt van tekeningen of modellen van nijverheid zoals herzien te Londen op 2 juni 1934 en te 's-Gravenhage op 28 november 1960 met Reglement en schaal der taksen; 3. De op 14 juli 1967 te Stockholm tot stand gekomen Aanvullende Akte bij de op 6 november 1925 te 's-Gravenhage gesloten schikking betreffende het internationaal dépôt van tekeningen of modellen van nijverheid zoals herzien te Londen op 2 juni 1934 en te 's-Gravenhage op 28 november 1960 en zoals aangevuld te Monaco op 18 november 1961, alsmede van de opzegging van: 4. De op 6 november 1925 te 's-Gravenhage gesloten schikking betreffende het internationaal dépôt van tekeningen of modellen van nijverheid; 5. De op 6 november 1925 te 's-Gravenhage gesloten schikking betreffende het internationaal dépôt van tekeningen of modellen van nijverheid zoals herzien te Londen op 2 juni 1934; 6. De op 18 november 1961 te Monaco tot stand gekomen Aanvullende Akte bij de op 6 november 1925 te 's-Gravenhage gesloten schikking betreffende het internationaal dépôt van tekeningen of modellen van nijverheid zoals herzien te Londen op 2 juni 1934, en enkele daarmede verband houdende voorzieningen
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19711972/0000220793/1/pdf/SGD_19711972_0004366.pdf
Vergaderjaar 1971-1972
Wijzigingsdatum 01-06-2020