Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000214321".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 4
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 12476
Eindpagina 5
Identifier 0000214321
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1972-1973 kamerstuknummer 12476 ondernummer 3
Omschrijving MEMORIE VAN TOELICHTING
Ondernummer 3
Ondertekening A.A.M. VAN AGT
Ondertekening De Minister van Buitenlandse Zaken a.i.
Ondertekening De Staatssecretaris van Justitie
Ondertekening J.F. GLASTRA VAN LOON
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rijkswetnummer R917
Startpagina 2
Taal nl
Titel Goedkeuring van het op 4 mei 1971 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg (Trb. 1971, 118)
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19721973/0000214321/1/pdf/SGD_19721973_0003651.pdf
Vergaderjaar 1972-1973
Wijzigingsdatum 01-06-2020