Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000201399".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 32
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 06-02-1975
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 12929
Eindpagina 32
Identifier 0000201399
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1974-1975 kamerstuknummer 12929 ondernummer 7
Omschrijving Memorie van antwoord
Ondernummer 7
Ondertekening A.P.J.M.M. van der Stee
Ondertekening De Minister van Landbouw en Visserij
Ondertekening De Minister van Onderwijs en Wetenschappen
Ondertekening De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen
Ondertekening G. Klein
Ondertekening J.A. van Kemenade
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 1
Taal nl
Titel Verlenging en wijziging van de Machtigingswet inschrijving studenten
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19741975/0000201399/1/pdf/SGD_19741975_0002598.pdf
Vergaderjaar 1974-1975
Wijzigingsdatum 01-06-2020