Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000197164".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 157
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 13733
Eindpagina 159
Identifier 0000197164
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1975-1976 kamerstuknummer 13733 ondernummer 2
Omschrijving NOTA
Ondernummer 2
Ondertekening A.P.J.M.M. van der Stee
Ondertekening De Minister van Landbouw en Visserij
Ondertekening De Minister van Onderwijs en Wetenschappen
Ondertekening De Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen
Ondertekening G. Klein
Ondertekening J.A. van Kemenade
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 3
Taal nl
Titel Nota Hoger Onderwijs in de toekomst
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19751976/0000197164/1/pdf/SGD_19751976_0004429.pdf
Vergaderjaar 1975-1976
Wijzigingsdatum 01-06-2020