Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000187192".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 6
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 14652
Eindpagina 8
Identifier 0000187192
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1977 kamerstuknummer 14652 ondernummer 3
Omschrijving MEMORIE VAN TOELICHTING
Ondernummer 3
Ondertekening De Minister van Buitenlandse Zaken
Ondertekening De Staatssecretaris van Justitie
Ondertekening H.J. Zeevalking
Ondertekening M. van der Stoel
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rijkswetnummer R1076
Startpagina 3
Taal nl
Titel 1) Goedkeuring van het op 1 februari 1971 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke en handelszaken (Trb. 1972, 144). 2) Goedkeuring van het op 1 februari 1971 te 's-Gravenhage tot stand gekomen aanvullend Protocol bij het op 1 februari 1971 tot stand gekomen Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen in burgerlijke en handelszaken (Trb. 1972, 144)
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/1977/0000187192/1/pdf/SGD_1977_0000849.pdf
Vergaderjaar 1977
Wijzigingsdatum 01-06-2020