Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000180589".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 4
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 15669
Eindpagina 4
Identifier 0000180589
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1978-1979 kamerstuknummer 15669 ondernummer 2
Omschrijving ONTWERP VAN RIJKSWET
Ondernummer 2
Ondertekening De Minister van Buitenlandse Zaken
Ondertekening De Minister van Justitie
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rijkswetnummer R1125
Startpagina 1
Taal nl
Titel 1. Goedkeuring van het op 2 oktober 1973 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen over onderhoudsverplichtingen (Trb. 1974, 85). 2. Goedkeuring van het op 2 oktober 1973 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de wet die van toepassing is op onderhoudsverplichtingen (Trb. 1974, 86)
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19781979/0000180589/1/pdf/SGD_19781979_0006402.pdf
Vergaderjaar 1978-1979
Wijzigingsdatum 01-06-2020