Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000179572".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 2
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 27-12-1978
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 15444
Eindpagina 2
Identifier 0000179572
Omschrijving BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, TOELICHTENDE NOTA
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1978-1979 kamerstuknummer 15444 ondernummer 1
Ondernummer 1
Ondertekening C.A. van der Klaauw
Ondertekening D.F. van der Mei
Ondertekening De Minister van Buitenlandse Zaken
Ondertekening De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
Ondertekening De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
Ondertekening N. Smit-Kroes
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rijkswetnummer R1111
Startpagina 1
Taal nl
Titel Protocol houdende wijziging van het op 7 december 1944 te Chicago tot stand gekomen Verdrag inzake de Internationale Burgerluchtvaart; Montreal, 30 september 1977
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19781979/0000179572/1/pdf/SGD_19781979_0005439.pdf
Vergaderjaar 1978-1979
Wijzigingsdatum 01-06-2020