Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 24-01-2023 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handelingen en heeft als identifier "0000165383".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 12
Behandeld dossier 11001
Behandeld dossier 15121
Behandeld dossier 15427
Behandeld dossier 15717
Beschikbaar sinds 24-01-2023
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 11-12-1979
Documentsoort Handelingen
Eindpagina 114
Identifier 0000165383
Omschrijving Handelingen Eerste Kamer 1979-1980 11 december 1979
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Spreker de Gaay Fortman
Spreker de Ruiter
Spreker Franssen
Spreker Maris
Spreker Thurlings
Spreker van der Jagt
Spreker van der Meer
Spreker van Hulst
Spreker van Kleef
Spreker van Someren-Downer
Spreker Vermeer
Spreker Voûte
Spreker Wiegel
Startpagina 103
Taal nl
Titel Handelingen Eerste Kamer 1979-1980 11 december 1979
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19791980/0000165383/1/pdf/SGD_19791980_0000008.pdf
Vergaderjaar 1979-1980
Wijzigingsdatum 24-01-2023