Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Handelingen en heeft als identifier "0000165382".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 24
Behandeld dossier 15800
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 28-11-1979
Documentsoort Handelingen
Eindpagina 102
Identifier 0000165382
Omschrijving Handelingen Eerste Kamer 1979-1980 28 november 1979
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Spreker de Gaay Fortman
Spreker IJmkers
Spreker Meuleman
Spreker Scholten
Spreker Thurlings
Spreker van Agt
Spreker van der Jagt
Spreker van Hulst
Spreker van Someren-Downer
Spreker Vermeer
Spreker Vogt
Startpagina 79
Taal nl
Titel Handelingen Eerste Kamer 1979-1980 28 november 1979
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19791980/0000165382/1/pdf/SGD_19791980_0000007.pdf
Vergaderjaar 1979-1980
Wijzigingsdatum 01-06-2020