Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000164491".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 8
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 16657
Eindpagina 10
Identifier 0000164491
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1980-1981 kamerstuknummer 16657 ondernummer 3
Omschrijving MEMORIE VAN TOELICHTING
Ondernummer 3
Ondertekening C.A. van der Klaauw
Ondertekening De Minister van Buitenlandse Zaken
Ondertekening De Minister van Justitie
Ondertekening J. de Ruiter
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rijkswetnummer R1160
Startpagina 3
Taal nl
Titel Goedkeuring van het voornemen tot intrekking van de voorbehouden ingevolge de artikelen 13, derde lid en 15 van het Verdrag van 's-Gravenhage van 5 oktober 1961, betreffende de bevoegdheid der autoriteiten en de toepasselijke wet inzake de bescherming van minderjarigen (Trb. 1968, 101).
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19801981/0000164491/1/pdf/SGD_19801981_0006495.pdf
Vergaderjaar 1980-1981
Wijzigingsdatum 02-06-2020