Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000131183".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 4
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 19073
Eindpagina 4
Identifier 0000131183
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1984-1985 kamerstuknummer 19073 ondernummer 2
Omschrijving VOORSTEL VAN WET
Ondernummer 2
Ondertekening De Minister van Binnenlandse Zaken
Ondertekening De Minister van Justitie
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 1
Taal nl
Titel Algemene wet op het binnentreden
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19841985/0000131183/1/pdf/SGD_19841985_0008755.pdf
Vergaderjaar 1984-1985
Wijzigingsdatum 02-06-2020