Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000121547".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 33
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 19527
Eindpagina 33
Identifier 0000121547
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1985-1986 kamerstuknummer 19527 ondernummer 3
Omschrijving MEMORIE VAN TOELICHTING
Ondernummer 3
Ondertekening De Minister van Justitie
Ondertekening F. Korthals Altes
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 1
Taal nl
Titel Invoeringswet Boeken 3, 5 en 6 nieuw B.W., negende gedeelte, bevattende de aanpassing van de Postwet 1954 en andere wetten
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19851986/0000121547/1/pdf/SGD_19851986_0007765.pdf
Vergaderjaar 1985-1986
Wijzigingsdatum 02-06-2020