Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000121051".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 196
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 19403
Eindpagina 196
Identifier 0000121051
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1985-1986 kamerstuknummer 19403 ondernummer 3
Omschrijving MEMORIE VAN TOELICHTING
Ondernummer 3
Ondertekening De Minister van Binnenlandse Zaken
Ondertekening De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 1
Taal nl
Titel Nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenten (Gemeentewet)
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19851986/0000121051/1/pdf/SGD_19851986_0007274.pdf
Vergaderjaar 1985-1986
Wijzigingsdatum 02-06-2020