Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000120571".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 15
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 28-11-1985
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 19326
Eindpagina 15
Identifier 0000120571
Omschrijving BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, TOELICHTENDE NOTA
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1985-1986 kamerstuknummer 19326 ondernummer 1
Ondernummer 1
Ondertekening De Minister van Binnenlandse Zaken
Ondertekening De Minister van Buitenlandse Zaken
Ondertekening De Minister van Economische Zaken
Ondertekening De Minister van Verkeer en Waterstaat
Ondertekening De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
Ondertekening De Staatssecretaris van Financiën
Ondertekening De Staatssecretaris van Justitie
Ondertekening G.M.V. van Aardenne
Ondertekening H. van den Broek
Ondertekening H.E. Koning
Ondertekening J.G. Rietkerk
Ondertekening N. Smit-Kroes
Ondertekening V.N.M. Korte-van Hemel
Ondertekening W.F. van Eekelen
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 1
Taal nl
Titel Akkoord tussen de Regeringen van de Benelux, de Bondsrepubliek Duitsland en Frankrijk betreffende geleidelijke afschaffing van grenscontroles; Schengen, 14 juni 1985
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19851986/0000120571/1/pdf/SGD_19851986_0006798.pdf
Vergaderjaar 1985-1986
Wijzigingsdatum 02-06-2020