Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000105406".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 112
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 20595
Eindpagina 112
Identifier 0000105406
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1987-1988 kamerstuknummer 20595 ondernummer 3
Omschrijving MEMORIE VAN TOELICHTING
Ondernummer 3
Ondertekening De Minister van Financiën
Ondertekening De Staatssecretaris van Financiën
Ondertekening H.E. Koning
Ondertekening H.O.C.R. Ruding
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 1
Taal nl
Titel Herziening van de belastingheffing naar aanleiding van de voorstellen van de commissie tot vereenvoudiging van de loonbelasting en de inkomstenbelasting (Wet vereenvoudiging tariefstructuur en aftrekposten in de loon- en inkomstenbelasting)
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19871988/0000105406/1/pdf/SGD_19871988_0007473.pdf
Vergaderjaar 1987-1988
Wijzigingsdatum 02-06-2020