Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000104671".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 26
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 20461
Eindpagina 26
Identifier 0000104671
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1987-1988 kamerstuknummer 20461 ondernummer 3
Omschrijving MEMORIE VAN TOELICHTING
Ondernummer 3
Ondertekening De Minister van Buitenlandse Zaken
Ondertekening De Minister van Justitie
Ondertekening De Staatssecretaris van Justitie
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rijkswetnummer R1345
Startpagina 1
Taal nl
Titel Goedkeuring van het op 20 mei 1980 te Luxemburg tot stand gekomen Europese Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake het gezag over kinderen en betreffende het herstel van het gezag over kinderen alsmede goedkeuring van het op 25 oktober 1980 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (Trb. 1987, 139)
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19871988/0000104671/1/pdf/SGD_19871988_0006751.pdf
Vergaderjaar 1987-1988
Wijzigingsdatum 02-06-2020