Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000091914".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 224
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 18-10-1988
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 19403
Eindpagina 224
Identifier 0000091914
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1988-1989 kamerstuknummer 19403 ondernummer 10
Omschrijving MEMORIE VAN ANTWOORD
Ondernummer 10
Ondertekening C.P. van Dijk
Ondertekening D.IJ.W. de Graaff-Nauta
Ondertekening De Minister van Binnenlandse Zaken
Ondertekening De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 1
Taal nl
Titel Nieuwe bepalingen met betrekking tot gemeenten (Gemeentewet)
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19881989/0000091914/1/pdf/SGD_19881989_0002213.pdf
Vergaderjaar 1988-1989
Wijzigingsdatum 02-06-2020