Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000051222".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 3
Beschikbaar sinds 01-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 203
Eindpagina 4
Identifier 0000051222
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1932-1933 kamerstuknummer 203 ondernummer 3
Omschrijving MEMORIE VAN TOELICHTING
Ondernummer 3
Ondertekening De Minister van Economische Zaken en Arbeid
Ondertekening T.J. VERSCHUUR
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 2
Taal nl
Titel Tijdelijke maatregelen ter bevordering van eene zooveel mogelijk evenredige vrachtverdeeling in de binnenscheepvaart.
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19321933/0000051222/1/pdf/SGD_19321933_0000971.pdf
Vergaderjaar 1932-1933
Wijzigingsdatum 01-06-2020