Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Eerste Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000034817".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 7
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 15-12-1989
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 21184
Eindpagina 7
Identifier 0000034817
Omschrijving Kamerstuk Eerste Kamer 1989-1990 kamerstuknummer 21184 ondernummer 60b
Omschrijving NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG
Ondernummer 60b
Ondertekening De Staatssecretaris van Financiën
Ondertekening M.J.J. van Amelsvoort
Publicerende organisatie Eerste Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 1
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet vereenvoudiging tariefstuctuur en aftrekposten in de loon- en inkomstenbelasting, de Wet invoering en aanvulling van de vereenvoudiging van de tariefstructuur in de loon- en inkomstenbelasting en wijziging van de regeling betreffende aftrekposten en de Wet op de Inkomstenbelasting 1964
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19891990/0000034817/1/pdf/SGD_19891990_0000386.pdf
Vergaderjaar 1989-1990
Wijzigingsdatum 02-06-2020