Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000025807".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 2
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 22615
Eindpagina 2
Identifier 0000025807
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1991-1992 kamerstuknummer 22615 ondernummer 2
Omschrijving VOORSTEL VAN WET
Ondernummer 2
Ondertekening De Minister van Economische Zaken
Ondertekening De Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
Ondertekening De Staatssecretaris van Justitie
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 1
Taal nl
Titel Goedkeuring van de op 25 juni 1991 te Bonn tot stand gekomen Protocollen en Overeenkomsten inzake de toetreding van de Republiek Portugal en het Koninkrijk Spanje tot het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985 en tot de Overeenkomst tot uitvoering van het Akkoord van Schengen van 19 juni 1990, beide gewijzigd bij Protocol, respectievelijk Overeenkomst betreffende de toetreding van de Italiaanse Republiek van 27 november 1990
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19911992/0000025807/1/pdf/SGD_19911992_0007176.pdf
Vergaderjaar 1991-1992
Wijzigingsdatum 02-06-2020