Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000025250".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 1
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 23-01-1992
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 22495
Eindpagina 1
Identifier 0000025250
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1991-1992 kamerstuknummer 22495 ondernummer 1
Omschrijving KONINKLIJKE BOODSCHAP
Ondernummer 1
Ondertekening Beatrix
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Startpagina 1
Taal nl
Titel Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Algemene wet bestuursrecht, de Wet op de Raad van State, de Beroepswet, de Ambtenarenwet 1929 en andere wetten, alsmede intrekking van de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (voltooiing eerste fase herziening rechterlijke organisatie)
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19911992/0000025250/1/pdf/SGD_19911992_0006638.pdf
Vergaderjaar 1991-1992
Wijzigingsdatum 02-06-2020