Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-06-2020 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000010263".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 2
Beschikbaar sinds 02-06-2020
Bron Staten-Generaal digitaal
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 23863
Eindpagina 2
Identifier 0000010263
Omschrijving Kamerstuk Tweede Kamer 1993-1994 kamerstuknummer 23863 ondernummer 2
Omschrijving VOORSTEL VAN RIJKSWET
Ondernummer 2
Ondertekening De Minister van Buitenlandse Zaken
Ondertekening De Minister van Justitie
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rijkswetnummer R1510
Startpagina 1
Taal nl
Titel Goedkeuring van het op 1 augustus 1989 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op erfopvolging (Trb. 1994, 49)
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19931994/0000010263/1/pdf/SGD_19931994_0007467.pdf
Vergaderjaar 1993-1994
Wijzigingsdatum 02-06-2020