Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-05-2021 gepubliceerd door Tweede Kamer der Staten-Generaal. De publicatie is van het type Kamerstuk en heeft als identifier "0000001868".

Bestandsformaten

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen.

Publicatiegegevens Waarde
Aantal pagina's 58
Beschikbaar sinds 06-05-2021
Bron Staten-Generaal digitaal
Datum document 20-09-1994
Documentsoort Kamerstuk
Dossiernummer 23910
Eindpagina 58
Identifier 0000001868
Omschrijving MEMORIE VAN TOELICHTING
Ondernummer 3
Ondertekening De Minister van Buitenlandse Zaken
Ondertekening De Minister van Defensie
Ondertekening H.A.F.M.O. van Mierlo
Ondertekening J.J.C. Voorhoeve
Publicerende organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Rijkswetnummer R1515
Startpagina 1
Taal nl
Titel Goedkeuring van het op 13 januari 1993 te Parijs tot stand gekomen Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de produktie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, met bijlagen
Url https://repository.overheid.nl/frbr/sgd/19941995/0000001868/1/pdf/SGD_19941995_0001808.pdf
Vergaderjaar 1994-1995
Wijzigingsdatum 06-05-2021