Verleende vergunning tijdelijke dam met duiker ter plaatse Geertruidahof 17 in Heinkenszand

Verzenddatum besluit: 14 mei 2024

 

Waterschap Scheldestromen heeft een omgevingsvergunning verleend voor een water gerelateerde activiteit. Het waterschap geeft hiermee toestemming voor het leggen, hebben en verwijderen van een tijdelijke dam met duiker in een secundaire watergang ter plaatse Geertruidahof 17 in Heinkenszand. De vergunning is geregistreerd onder zaaknummer VTH511.

 

Waarom publiceert het waterschap dit bericht?

Een omgevingsvergunning wordt bij het waterschap aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, aan te leggen, te verbouwen, slopen of kappen in en rondom het water, de dijk of een weg van het waterschap. Met dit bericht laat het waterschap u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving.

Benieuwd waar de werkzaamheden worden uitgevoerd?

Ga naar https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ en vul bij ‘zoek op trefwoord’ het zaaknummer in. Klik op de link van de publicatie die u wilt bekijken. Links in het scherm klikt u op ‘informatie over publicatie’. Onderaan de pagina wordt ‘op de kaart’ de locatie van de werkzaamheden weergegeven.

 

Bent u het niet eens met de vergunning?

U kunt het waterschap binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit laten weten dat u het niet eens bent met de vergunning. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de vergunning tegen uw belangen ingaat.

Voor informatie over het indienen van een bezwaar zie https://scheldestromen.nl/bezwaar-tegen-besluit-waterschap.

 

Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden?

Wanneer de activiteiten niet kunnen worden teruggedraaid, dan kunt u Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen de start van de activiteiten tegen te houden voordat het waterschap een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit kan schriftelijk of online via https://mijn.rechtspraak.nl/start/burger#:Beroep-bij-de-rechtbank van de rechtbank. Voor meer informatie kunt u de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 361 60 00. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.

 

Naar boven