Publicatie van de gunning aan Vattenfall voor gebruik Thermische energie uit afvalwater

 

Inleiding

Het schaarse recht om Thermische Energie uit Afvalwater (hierna: “TEA”) te gebruiken kan slechts eenmalig worden toegekend.

 

Het Initiatief

Het initiatief van Vattenfall Warmte N.V. (hierna: “Vattenfall”) betreft het inzetten van TEA uit de AWZI Leiden Noord om de wijk Poelgeest te Oegstgeest via het bestaande warmtenet van Vattenfall duurzaam te verwarmen. Het initiatief en het voornemen zijn gepubliceerd op 28 juni 2023 met het documentnummer: 23.042416.  

 

Besluit tot toekenning schaars recht 

Vattenfall is op basis van het schaars recht beleid door het hoogheemraadschap van Rijnland (hierna: “Rijnland”) aangewezen als enige geschikte gegadigde voor het gebruik van TEA voor de realisatie van het Initiatief, door een aansluiting te realiseren van het warmtenet van Vattenfall op de AWZI Leiden Noord.  

 

Toelichting Het voornemen voor dit besluit is op 28 juni 2023 door Rijnland gepubliceerd op de website www.Rijnland.net. Hierop is binnen de wachttijd van 20 kalenderdagen één reactie gekomen. Rijnland heeft deze reactie onderzocht en heeft de uitkomst van dit onderzoek met deze partij gedeeld. Het ingediende verzoek is door Rijnland afgewezen. Vervolgens is deze partij in de gelegenheid gesteld om binnen 20 kalenderdagen (tweede wachttermijn), gerekend na bekendmaking van ons oordeel, een kort geding starten bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag. Dit is niet gebeurd. De toekenning van het schaars recht aan Vattenfall voor het onderhavige Initiatief, is daarmee definitief.

 

Contact

Voor vragen kunt u per e-mail contact opnemen met Team Energie via aquathermie@rijnland.net.

 

Bijlage 1: het voornemen d.d. 28 juni 2023 met het documentnummer: 23.042416.

 

Naar boven