Vergunning voor onttrekken oppervlaktewater in Nisse/ Kwadendamme/Ovezande/ ’s-Heerenhoek en Heinkenszand

Waterschap Scheldestromen heeft een besluit genomen over de omgevingsvergunning voor een water gerelateerde activiteit voor het onttrekken van water aan het oppervlaktewater voor het beregenen van gewassen op diverse percelen aan de Lootweg in Nisse, aan de Fransjesweg in Kwadendamme, aan de Louisepolderweg in Ovezande, aan de Beeldhoeveweg in ’s-Heerenhoek, aan de Drieweg in Heinkenszand. De vergunning is geregistreerd onder nummer VTH344.

Waarom publiceert het waterschap dit bericht?

Een omgevingsvergunning wordt bij het waterschap aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat het waterschap u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving.

Vragen?

Stuur een e-mail naar info@scheldestromen.nl of bel 088-2461000.

Benieuwd waar de werkzaamheden worden uitgevoerd?

Ga naar https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ en vul bij ‘zoek op trefwoord’ het zaaknummer in. Klik op de link van de publicatie die u wilt bekijken. Links in het scherm klikt u op ‘informatie over publicatie’. Onderaan de pagina wordt ‘op de kaart’ de locatie van de werkzaamheden weergegeven.

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt het waterschap tot 3 juni 2024 laten weten dat u het niet eens bent met de watervergunning. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de watervergunning tegen uw belangen ingaat. Voor meer informatie m.b.t. het indienen van een bezwaar zie https://scheldestromen.nl/bezwaar-tegen-besluit-waterschap.

Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden?

Wanneer de activiteiten niet kunnen worden teruggedraaid, dan kunt u Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen de start van de activiteiten tegen te houden voordat het waterschap een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit kan schriftelijk of online via https://mijn.rechtspraak.nl/start/burger#:Beroep-bij-de-rechtbank van de rechtbank. Voor meer informatie hierover kunt u de rechtbank bellen via telefoonnummer 088 - 3616000. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.

 

Naar boven