Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit verleend voor het aanleggen van een beschoeiing aan Falster 58 in Blauwestad – waterschap Hunze en Aa’s

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s heeft een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit verleend voor het aanleggen van een beschoeiing. Het gaat om de locatie Falster 58 in Blauwestad. De vergunning is geregistreerd met zaaknummer HAS2024_Z48126.

Waarom publiceert het waterschap dit bericht?

Een vergunning wordt bij het waterschap aangevraagd om toestemming te krijgen om activiteiten uit te voeren in het watersysteem. Dit betekent dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt reageren als u het hier niet mee eens bent.

Ben u het niet eens met de vergunning?

U kunt het waterschap tot en met 22 mei 2024 laten weten dat u het niet eens bent met de vergunning. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de vergunning tegen uw belangen ingaat. Op de website van het waterschap leest u hoe u bezwaar maakt.

Tot en met 22 mei 2024 kunt u de vergunning digitaal bekijken. U klikt aan de linkerzijde van dit bericht op “bekijk documenten” en klikt daarna op de link onder het kopje “documenten”. Ook kunt u de vergunning in het waterschapshuis aan het Aquapark 5 te Veendam bekijken.

Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden?

Wanneer de activiteiten niet kunnen worden teruggedraaid, dan kunt u de rechtbank Noord-Nederland vragen de start van de activiteiten tegen te houden voordat waterschap Hunze en Aa’s een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit kan alleen als er sprake is van spoed. Dit kan schriftelijk of online via de rechtbank. Voor meer informatie kunt u de rechtbank bellen. Dit kan via het telefoonnummer 088 361 1435. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag (griffierecht) aan de rechtbank betalen.

Meer informatie?

Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u ook bellen. Dit kan via het algemeen telefoonnummer 0598 693 800.

Naar boven