Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor het aanleggen of het verwijderen van een kabel of een leiding voor de locatie Afwateringskanaal 12 in Tjuchem - waterschap Hunze en Aa’s

Het waterschap heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit ontvangen.

De vergunning is voor het aanleggen of het verwijderen van een kabel of een leiding voor de locatie Afwateringskanaal 12 in Tjuchem. De aanvraag is ontvangen op 4 april 2024 en geregistreerd onder zaak HAS2024_Z48158.

Waarom publiceert het waterschap dit bericht?

Met dit bericht laat het waterschap u weten dat er door de aanvraag van de vergunning misschien iets gaat veranderen in uw omgeving.

Tegen de aanvraag kunt u geen bezwaar indienen

Dit kan pas nadat er een besluit is genomen op de aangevraagde vergunning. De vergunning publiceren we zodra deze is verleend of geweigerd.

Meer informatie?

Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u ook bellen. Dit kan via het algemeen telefoonnummer 0598 693 800.

Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving?

Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit is gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Naar boven