Bekendmaking van voornemen tot verkoop perceel grond en water (vml watergang) aan de Nieuwe Ruiten-Aa, nabij de Molenkampenweg te Sellingen (2406) – waterschap Hunze en Aa’s

 

 

Het waterschap Hunze en Aa’s is van plan om met een partij een koopovereenkomst te sluiten. Het gaat om de verkoop van een perceel water en grond nabij de Molenkampenweg te Sellingen, kadastraal bekend gemeente Vlagtwedde, sectie N, nummer 1201, groot 2.945 m². De koper wil de grond gebruiken om zijn perceel te vergroten.

 

Enige serieuze gegadigde + motivering

Het waterschap is van mening dat er in dit geval sprake is van één serieuze belangstellende. De te verkopen grond is geheel omsloten door percelen die al in eigendom zijn van koper. Hij is de enige aanliggende eigenaar.

 

Bent u ook belangstellende?

Bent u van mening dat het waterschap de grond niet kan verkopen, omdat u op basis van bovenstaande punten ook een serieuze belangstellende bent? Dan kunt u dit binnen 21 kalenderdagen na de datum van deze publicatie laten weten via e-mail vastgoed@hunzeenaas.nl onder vermelding van ‘2406 Verkoop perceel grond (vml watergang) aan de Nieuwe Ruiten-Aa nabij de Molenkampenweg te Sellingen’.

Reacties die wij na deze termijn ontvangen, nemen wij niet meer in behandeling.

 

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u contact opnemen met een medewerker van het team vastgoed via e-mail: vastgoed@hunzeenaas.nl.

 

Naar boven