Aanvraag omgevingsvergunning voor een wateractiviteit in de buurt van Anthony Fokkerweg te Eindhoven, 0539192976

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 21-03-2024 een aanvraag om vergunning in het kader van de Omgevingswet ontvangen voor verscheidene werkzaamheden in en om het A-water ER40.4_HO1 nabij Anthony Fokkerweg te Eindhoven. De aanvraag is geregistreerd met zaaknummer 0539192976

Wilt u meer informatie over de aanvraag?

Neem dan contact op met het team Vergunningen via vergunningen@dommel.nl of telefonisch op nummer 0411-618618. Graag hierbij het zaaknummer 0539192976 vermelden.

Bezwaar

Tegen de hiervoor genoemde aanvraag kan op dit moment geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dit kan pas nadat het dagelijks bestuur over de aanvraag heeft beslist.

Naar boven