Aanvraag omgevingsvergunning Vervangen bestaande poort, beschermingszone A-watergang, De Horstjens 10A Veghel

Het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas heeft op 7 juli 2024 een aanvraag voor een vergunning in het kader van de Omgevingswet ontvangen voor Vervangen bestaande poort, beschermingszone A-watergang, De Horstjens 10A Veghel. De aanvraag is geregistreerd met zaaknummer 0654483621.

Wilt u meer informatie over de aanvraag?

U kunt contact opnemen met de afdeling Planadvies en vergunningen, onder vermelding van het betreffende zaaknummer, via vergunningen@aaenmaas.nl of telefonische op nummer 073 615 8333.

Bezwaar

Tegen de hierboven genoemd aanvraag kan op dit moment geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dat kan pas nadat het dagelijkse bestuur over de aanvraag heeft beslist.

Naar boven