(0539204440) Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor een wateractiviteit vervangen van een distibutieleiding gas op locatie Moergestelseweg 14a in Oisterwijk

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 8 juli 2024 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer 0539204440 voor de activiteit het vervangen van een distributieleiding gas op de locatie Moergestelseweg 14a in Oisterwijk te verlengen met een periode van maximaal 6 weken.

Wilt u meer informatie over de aanvraag?

Neem dan contact op met het team Vergunningen via vergunningen@dommel.nl of telefonisch op nummer 0411-618618. Graag hierbij het zaaknummer 0539204440 vermelden.

Procedure

Dit besluit tot verlenging van de beslistermijn publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt hiertegen geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dat kan pas nadat het dagelijks bestuur over de aanvraag heeft beslist.

Naar boven