(0539196694) Aanvraag omgevingsvergunning voor een wateractiviteit in de buurt van Sluisakker 1 in Vught.

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 5 juli 2024 een aanvraag om vergunning in het kader van de Omgevingswet ontvangen voor het aanleggen van een dam met duiker in a-water DO276 - perceel C2640. De werkzaamheden vinden plaats in de buurt van Reigerbosweg in Vught (Sluisakker 1). De aanvraag is geregistreerd met zaaknummer 0539196694.

Wilt u meer informatie over de aanvraag?

Neem dan contact op met het team Vergunningen via vergunningen@dommel.nl of telefonisch op nummer 0411-618618. Graag hierbij het zaaknummer 0539196694 vermelden.

Bezwaar

Tegen de hiervoor genoemde aanvraag kan op dit moment geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dit kan pas nadat het dagelijks bestuur over de aanvraag heeft beslist.

Naar boven