Aanvraag omgevingsvergunning 'Duiker aangelegd nabij Oostindie 1a te Leek'

Aanvraag omgevingsvergunning

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen. Deze is gedateerd op 4 juli 2024. De aanvraag betreft ‘Duiker aangelegd nabij Oostindie 1a te Leek’.

Wat kunt u doen bij een binnengekomen aanvraag

Aanvragen voor een vergunning (reguliere procedure) worden gepubliceerd om belanghebbenden vroegtijdig op de hoogte te brengen. Er is op deze aanvragen nog geen besluit genomen.

Tegen deze aanvragen kan nu nog geen bezwaar worden ingediend.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jos Kleefsman, bereikbaar via telefoonnummer 050 – 3048911 of per e-mail vergunningen@noorderzijlvest.nl.

 

Naar boven