Aanvraag omgevingsvergunning van 5 juli 2024 voor lozen huishoudelijk afvalwater en hemelwater chalet Ootmarsumsestraat 16 te Rossum op waterloop WL00435. De aanvraag heeft als dossiernummer Z-2450731.

Waarom laat het dagelijks bestuur u dit weten?

Een omgevingsvergunning wordt bij het waterschap aangevraagd om toestemming te krijgen om activiteiten of werkzaamheden uit te voeren op of bij waterstaatswerken (bijvoorbeeld een watergang of waterkering) of het onttrekken of lozen van oppervlaktewater of grondwater in beheer bij het waterschap.

Met dit bericht (kennisgeving) laat het waterschap u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. Dan kunt u hier op tijd op reageren.

Hoe gaat het verder?

Waarschijnlijk neemt het waterschap binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag een definitief besluit over het verlenen van de omgevingsvergunning. Als het waterschap van de gevraagde omgevingsvergunning heeft verleend, laat het waterschap dat weten met een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunt u hierop reageren (bezwaar maken). U kunt nu nog niet reageren.

Informatie of vragen over de aanvraag van de Omgevingsvergunning?

U kunt op dit moment de aanvraag van de omgevingsvergunning bekijken en vragen stellen. U kunt hiervoor bellen met het algemene telefoonnummer (088) 2203333.

 

Naar boven