Aanvraag watervergunning voor het onttrekken van grondwater voor de aanleg van een ondergrondse vloer onder vuilwaterputten wasplaats, ter hoogte van Kamillelaan 1 1187ER Amstelveen - AGV - WN2022-005589

Bij het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is een watervergunning aangevraagd voor het onttrekken van grondwater voor de aanleg van een ondergrondse vloer onder vuilwaterputten wasplaats, ter hoogte van Kamillelaan 1 1187ER Amstelveen. Waternet behandelt deze aanvraag namens AGV.

Deze aanvraag is ontvangen op 09-12-2022 en geregistreerd onder zaaknummer WN2022-005589

Inzien van de stukken

Als u de bijlagen wilt inzien, kan dat. U kunt daarvoor een mail sturen naar ondersteuningvth@waternet.nl. Vermeld dan uw zaaknummer WN2022-005589.

Informatie

Tegen de aanvraag kunt u geen bezwaar indienen. Dit kan pas nadat er een besluit is genomen op de aangevraagde watervergunning. We publiceren de vergunningsaanvragen die afgehandeld zijn.

Zienswijze geven

Tot 14 dagen na 25-01-2023 kunt u ons laten weten wat u van de aangevraagde vergunning vindt. Dit kan schriftelijk of mondeling. Stuur uw zienswijze naar: Het dagelijks bestuur van AGV/Waternet, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam. Vermeldt u hierbij het zaaknummer.

Hebt u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact op met klantenservice Waternet, telefoonnummer 0900-9394 (normale belkosten). Als u daarbij het zaaknummer vermeldt, kunnen wij u sneller helpen.

Naar boven