Projectplan Waterwet ‘Aanpassingen waterberging Boontuinen’

 

In de Pilot Vitaal buitengebied Zundert hebben vele particuliere partijen en overheden samengewerkt aan de vorming van een visie voor o.a. deelgebied de Aa of Weerijs. Uit deze participatieve samenwerking bleek dat er een wens bestaat om de waterbergingen in te zetten voor lokale wateroverlast en conservering van water voor droge periodes.

 

Door middel van voorliggend projectplan wordt invulling gegeven aan aanpassingen aan waterberging Boontuinen om die geschikt te maken voor het verminderen van lokale wateroverlast en het conserveren van water voor droge periodes.

 

Hoofddoel: Waterberging Boontuinen optimaliseren t.b.v. lokale wateroverlast Zundert

Nevendoelen: Water langer vasthouden i.v.m. tegengaan verdroging (waterconservering) - Bevorderen plaatselijke ecologie.

 

Breda, 18 juli 2023

Naar boven