Toestemming uitvoeren kabelwerkzaamheden

Waterschap Scheldestromen heeft een watervergunning en ontheffing wegen verleend. Het waterschap geeft hiermee toestemming voor het uitvoeren van kabelwerkzaamheden en het plaatsen van een station aan de Nieuwlandsedijk in Heinkenszand. De vergunning en ontheffing zijn geregistreerd onder zaaknummer VOS1216.

Waarom publiceert het waterschap dit bericht?

Een watervergunning/ontheffing wegen wordt bij het waterschap aangevraagd om toestemming te krijgen om iets te (ver)bouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat het waterschap u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving.

Vragen?

Stuur een e-mail naar info@scheldestromen.nl of bel 088 - 2461000.

Bent u het niet eens met de vergunning?

U kunt het waterschap tot 28 februari 2023 laten weten dat u het niet eens bent met de vergunning/ontheffing. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de vergunning/ontheffing tegen uw belangen ingaat. In deze periode kunt u ook de documenten met informatie over de vergunning/ontheffing per e-mail opvragen via info@scheldestromen.nl onder vermelding van het zaaknummer. Op afspraak kunt u de documenten bekijken in één van de waterschapkantoren. De openingstijden en de bezoekadressen vindt u op https://scheldestromen.nl/contact.

Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden?

Wanneer de activiteiten niet kunnen worden teruggedraaid, dan kunt u Rechtbank Zeeland-West-Brabant vragen de start van de activiteiten tegen te houden voordat het waterschap een besluit heeft genomen over uw bezwaar. Dit heet het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening. Dit kan schriftelijk of online via https://mijn.rechtspraak.nl/start/burger#:Beroep-bij-de-rechtbank van de rechtbank. Voor meer informatie hierover kunt u de rechtbank bellen via telefoonnummer 088 - 3616000. U moet voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening een bedrag aan de rechtbank betalen.

 

 

Naar boven