Ontwerp-projectplan Herinrichting Slievense Loop

Inzagetermijn van 12 mei 2023 tot en met 23 juni 2023

 

Het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas heeft op 9 mei 2023 het ontwerp-projectplan ‘Herinrichting Slievense Loop’ vastgesteld.

Maatregelen

Met dit projectplan wordt het watersysteem in de Slievense Loop geoptimaliseerd. De maatregelen die in het plan staan beschreven zijn: het verbreden van de Slievense Loop binnen het eigendom van het waterschap, automatiseren van twee bestaande stuwen en het vergroten van duikers. Deze maatregelen zorgen ervoor dat het extra water door flinke regenbuien meer ruimte krijgt en beter kan worden afgevoerd. Door het automatiseren van de stuwen in de beek kan het waterschap het waterpeil beter beheren in natte en droge omstandigheden.

Inzage

Het ontwerp-projectplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen op werkdagen van 09.00-17.00 uur ter inzage op de volgende locatie:

Pettelaarpark 70, 5216 PP ’s-Hertogenbosch.

Het projectplan en de daarop betrekking hebbende stukken zijn tevens als bijlage bij deze bekendmaking opgenomen. Daarnaast zijn de stukken ook te vinden op www.aaenmaas.nl/slievenseloop 

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder zienswijzen indienen tegen dit ontwerpbesluit. Zienswijzen kunnen zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend. Zienswijzen kunnen via info@aaenmaas.nl ingediend worden onder vermelding van zaaknummer 188288.  Ook is er de mogelijkheid om uw zienswijze in te dienen door middel van het invullen van een digitaal formulier via onze website: https://eloket.aaenmaas.nl/nxt/f/4012 . Houd hiervoor uw DigiD bij de hand. Deze heeft u nodig.

Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen aan het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas, Postbus 5049, 5201 GA ’s-Hertogenbosch.

Wilt u mondeling uw zienswijze indienen? Neem dan vóór datum contact op met de hierna genoemde projectleider.

 

Van uw zienswijze en de reactie daarop van het Dagelijks Bestuur wordt een nota van zienswijzen opgesteld. In deze nota van zienswijzen kunnen uw persoonsgegevens worden vermeld. Wij verzoeken u in uw zienswijze uitdrukkelijk aan te geven of u bezwaar heeft tegen vermelding van uw persoonsgegevens.

Wilt u meer weten?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de junior projectleider Daan Seuntjens. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06-38 21 84 71 of per e-mail dseuntjens@aaenmaas.nl. U kunt ook contact opnemen met de projectleider Leon van Hoften op telefoonnummer 06-43 98 25 07 of per e-mail lvanhoften@aaenmaas.nl.

 

’s-Hertogenbosch, 10-05-2023

Naar boven