Ontwerpbegroting 2024 Gemeenschappelijke regeling Slibverwerking

 

Waterschap Zuiderzeeland neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Slibverwerking 2009.

De ontwerpbegroting 2024 (inclusief meerjarenraming) van de Gemeenschappelijke regeling Slibverwerking 2009 ligt van 28 april tot en met 12 mei 2023 tijdens kantooruren ter inzage op het kantoor Lindelaan 21 in Lelystad. Gedurende deze periode kunt u het stuk ook vinden als bijlage bij deze bekendmaking.

Reacties op de ontwerpbegroting kunnen tot en met 12 mei worden ingediend bij het college van Dijkgraaf en heemraden, Postbus 229, 8200 AE Lelystad. Tijdig ontvangen reacties zullen worden betrokken bij het bepalen van de in te dienen zienswijzen door dijkgraaf en heemraden.

 

Naar boven