Bekendmaking Ontwerp Projectplan aanleg van de Watergangen te Zoetermeer

 

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland zijn van plan een projectplan voor aanleg van de watergangen vast te stellen. Voorafgaand aan de vaststelling van het definitieve projectplan, is eerst een ontwerp-projectplan opgesteld.

 

Het ontwerp-projectplan betreft maatregelen in het watersysteem in de Zoetermeerse Plas en de Vaarten van de Nieuwe Driemanspolder in gemeente Zoetermeer.

Het watersysteem van Zoetermeer wordt ‘omgedraaid’ door water niet meer af te voeren richting de plas. Daarvoor dienen een tweetal knelpunten in het systeem te worden opgelost door de aanleg van nieuw open water.

In dit projectplan wordt de maatregel voor de aanleg van de twee nieuwe watergangen in Zoetermeer uiteengezet, op de locaties Bossenpark en Westerpark.

 

De stukken liggen van 25 april 2023 tot en met 6 juni 2023 ter inzage en u kunt deze bekijken:

  • 1.

    in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Hiervoor moet u een afspraak maken via telefoonnummer 071-306 3494; of

  • 2.

    online via de knop “Bekijk documenten” op deze webpagina.

     

Belanghebbenden kunnen gedurende deze periode hun zienswijze over het ontwerp-projectplan schriftelijk, mondeling of elektronisch naar voren brengen. Op verzoek kan de vermelding van persoonlijke gegevens achterwege worden gelaten. Ingediende zienswijzen worden beoordeeld. Bezien wordt of deze aanleiding geven om het ontwerp-projectplan aan te passen. Vervolgens wordt het projectplan definitief vastgesteld.

 

Onder vermelding van kenmerk - en onderwerp: ‘zienswijze aanleg van de watergangen ’ kan een zienswijze gestuurd worden naar: Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD te Leiden.

Elektronische zienswijzen dienen gestuurd te worden naar post@rijnland.net.

Voor meer informatie over Rijnland, kijk op www.rijnland.net.

 

Leiden, 24 april 2023

 

Naar boven