Besluit tot het intrekken van het verbod op het onttrekken van oppervlaktewater en het verbod op het onttrekken van grondwater voor beregening in de jaarrond kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden De Zumpe en Stelkampsveld en in de beschermingszones rondom deze natuurgebieden, in het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel;

gelet op artikel 78 Waterschapswet en artikel 3.2 Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009;

BESLUIT

Om:

 • -

  Het verbod op het onttrekken van water uit alle oppervlaktewaterlichamen in het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel, gepubliceerd in het Waterschapsblad op 19 juli 2022, jaargang 2022, nummer 8219, in te trekken op woensdag 18 januari 2023 om 12.00 uur;

 • -

   

 • -

  Het verbod op het onttrekken van grondwater voor beregening in de jaarrond kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden De Zumpe en Stelkampsveld en in de beschermingszones rondom deze natuurgebieden, in het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel, gepubliceerd in het Waterschapsblad op 25 augustus 2022, jaargang 2022, nummer 9733, in te trekken op woensdag 18 januari 2023 om 12.00 uur;

 • -

   

Gelet op:

 • -

  Het verbod op het onttrekken van water uit alle oppervlaktewaterlichamen in het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel was ingesteld vanwege neerslagtekort en aanhoudende droogte. Dit had negatieve effecten op de waterkwaliteit en de grond- en oppervlaktewaterstanden. Er was een risico op onomkeerbare schade aan de natuur bij dalende grondwaterstanden;

 • -

  Het verbod op het onttrekken van grondwater voor beregening in de jaarrond kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden De Zumpe en Stelkampsveld en in de beschermingszones rondom deze natuurgebieden, in het beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel was ingesteld vanwege neerslagtekort en aanhoudende droogte. Er was een risico op onomkeerbare schade aan deze grondwaterafhankelijke natuurgebieden en er was sprake van andere negatieve effecten;

 • -

  Eventuele beregening uit oppervlaktewater zorgt ervoor dat het water infiltreert naar het grondwater, dit komt ten goede aan het watersysteem.

 • -

  Inmiddels is uit monitoring gebleken dat de oppervlaktewaterstanden en grondwaterstanden voldoende hersteld zijn om de onttrekkingsverboden in te kunnen trekken.

Het besluit treedt op woensdag 18 januari 2023 om 12.00 uur in werking. Er staan geen rechtsmiddelen open tegen dit besluit.

Naar boven