Bekendmaking uitslag verkiezingen algemeen bestuur 15 maart 2023

Het Centraal stembureau Waterschap Rijn en IJssel heeft in haar openbare zitting van 23 maart 2023 om 13:30 uur de uitslag van de verkiezingen voor het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel vastgesteld.

Ingevolge artikel P 23 van de Kieswet, maakt de voorzitter van het Centraal stembureau Waterschap Rijn en IJssel de volgende bescheiden openbaar:

  • -

    Het proces-verbaal zoals bedoeld in artikel P22 Kieswet;

  • -

    Het verslag van het ‘Controleprotocol centraal stembureau’

     

Het digitale bestand van de uitslag is te downloaden via de website www.wrij.nl/verkiezingen.

 

Doetinchem, 23 maart 2023

De voorzitter van het centraal stembureau voor verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel.

Drs. H.Th.M. Pieper

 

Naar boven