Aanvraag watervergunning voor het wijzigen van vergunning 053974996, betreffende het aanleggen van een dam met duiker. De werkzaamheden vinden plaats in de buurt van het Spoorpad 2 te Liempde (zaaknummer 0539116589)

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 13 maart 2023 een aanvraag voor een vergunning in het kader van de Waterwet ontvangen voor het wijzigen van vergunning 053974996, betreffende het aanleggen van een dam met duiker. De werkzaamheden vinden plaats in de buurt van het Spoorpad 2 te Liempde. De locatie is kadastraal bekend als gemeente Liempde (BTL00), sectie P, nummer 482. De aanvraag is geregistreerd met zaaknummer 0539116589.

Wilt u meer informatie over de aanvraag?

Neem dan contact op met het team Vergunningen via vergunningen@dommel.nl of telefonisch op nummer 0411-618618. Graag hierbij het zaaknummer 0539116589 vermelden.

Bezwaar

Tegen de hiervoor genoemde aanvraag kan op dit moment geen bezwaar op beroep worden ingediend. Dat kan pas nadat het dagelijks bestuur over de aanvraag heeft beslist.

 

Naar boven