Aanvraag watervergunning voor het aanbrengen van beplanting in de beschermingszone. De werkzaamheden vinden plaats in de buurt van de Nachtegaallaan 20 te Eindhoven (zaaknummer 0539116582)

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 13 maart 2023 een aanvraag voor een vergunning in het kader van de Waterwet ontvangen voor het aanbrengen van beplanting in de beschermingszone. De werkzaamheden vinden plaats in de buurt van de Nachtegaallaan 20 te Eindhoven. De locatie is kadastraal bekend als gemeente Tongelre (TGR00), sectie F, nummer 1508. De aanvraag is geregistreerd met zaaknummer 0539116582.

Wilt u meer informatie over de aanvraag?

Neem dan contact op met het team Vergunningen via vergunningen@dommel.nl of telefonisch op nummer 0411-618618. Graag hierbij het zaaknummer 0539116582 vermelden.

Bezwaar

Tegen de hiervoor genoemde aanvraag kan op dit moment geen bezwaar op beroep worden ingediend. Dat kan pas nadat het dagelijks bestuur over de aanvraag heeft beslist.

 

Naar boven